Märta, en kvinna med många strängar på sin lyra

Den blivande lärarinnan, politikern och samhällskritikern Märta Bergqvist föddes den 20 februari 1906 i Hosjö.

Märta BergqvistSom 21-årig nyutexaminerad folkskollärarinna kom hon för första gången till Katrineholm. Hon beskrev staden som en idyll, med prunkande syrenbersåer, tulpaner, narcisser och gator utan asfaltbeläggning. Här började hon sin tjänstgöring med ett vikariat vid Södra skolan. Hon hade flera vikariat, bland annat i Falun och Göteborg. Hon påpekade att det var svårt att få fasta tjänster, de gick till manliga lärare i första hand. Hon kom ändå att vara verksam som lärarinna i nästan 40 år, varav 34 vid Katrineholms äldsta skola, Västra skolan.

I en intervju berättade Märta om sin tjänstgöring och om hur skolgången fungerade under den tiden: ”Jag, dalkullan ifrån Falun, har fått uppleva en Sörmländsk orts utveckling från en liten nybliven stad med 7000 invånare till tätort i en kommun med ca 32 000 invånare. Jag har upplevt skolor från 1882 ännu i bruk med kamineldning, lördagsläsning och ytterst obekväm arbetsmiljö, till hypermoderna skolor med många utbildningslinjer och annan arbetsordning.

På 30 och 40-talen gick barnen 6 dagar i veckan. Skoldagen började 7.50 och slutade 14.45 med 1 timme 15 minuters lunchrast. Då gick barnen hem och åt, såvida man inte hade för lång skolväg, då hade man matsäck med sig… Att komma för sent – det var en skam. Nu kommer man och går ungefär som man vill.”

Märta Bergqvist med skolklassMan hade också andra moraliska värderingar. Märta berättade att hon var den yngsta av de kvinnliga lärarna, hon fick följaktligen mycket gymnastik på sin lott. Hon var klädd i gymnastikdräkt för att kunna demonstrera olika rörelser. Gymnastikdräkten var inte av nutida snitt, utan stora vida blå byxor av det bastanta slaget. 

  ”Vid ett tillfälle hade jag ett ärende upp i lärarrummet mellan ett par gymnastiklektioner, naturligtvis klädd i min dräkt, som inte var det minsta utmanande. Men då kom överläraren och på sitt försynta sätt påpekade det olämpliga i att uppträda i sådan klädsel på ett lärarrum.”

Märta fick aldrig några egna barn, men hade ändå barn omkring sig hela livet. Som omtyckt och engagerad lärare arbetade hon ända fram till sin pensionering år 1970. Hon medverkade också senare vid flera klassträffar. Den viktigaste av dessa träffar var när hennes första egna klass träffades år 1984, eleverna gick ut klass 6 c år 1936. Efter 48 år firade klassen och deras fröken med en festmåltid på Duveholms pensionat, en samvaro med minnen, tal, sång och många glada skratt, men också allvar.

Märta som ledamot i kvinnoorganisationernas länskommitté för civilförsvaret

Märta var förutom lärarinna ledamot av kvinnoorganisationernas länskommitté för civilförsvaret, representant för lärarkåren i folkskolestyrelsen samt suppleant i kyrkorådet och nykterhetsnämnden. Hon fick ta emot Hans Majestät Konungens medalj ”För medborgerlig förtjänst” och Katrineholms stads förtjänsttecken. Hon verkade också under 14 år som ordförande i folkpartikvinnornas länsförbund och politiskt inom socialnämnden i Katrineholm. Hon beskriver själv hur hon pluggade politik som inför den svåraste examen och hur spännande det var att jobba politiskt.

Märta värnade om de gamla och sjuka i samhället och skrev många samhällskritiska insändare. Hon deltog bland annat i debatten om personalinskränkningar och försämrad vård på Kullbergska sjukhuset. Vid sin bortgång donerade hon delar av sitt möblemang till Furulidens äldreboende. Hon lät resten av sin kvarlåtenskap, utom ett legat, gå till Katrineholms kommun. Detta skulle förvaltas av Kulturnämnden under namnet Märta Bergqvists kulturstipendiefond. Ungdomar upp till 25 år hade chansen att söka stipendiet, för att kunna studera konst i olika bemärkelser.

Efter ett strävsamt liv, som också varit fyllt av glädjeämnen avled Märta den 10 december 1986. Hon samlade på bevingade ord och tänkespråk, men uttalade också själv många kloka sådana. Ett uttryck som hon brukade tillämpa i sitt eget liv var att låta det förflutna vara förflutet och att lämna framtiden i fred och leva i nuet. Hon var också begåvad med skrivarådra och tillägnade under sitt aktiva liv lärarkollegor, politiker och elever otaliga dikter och verser. Hon var dessutom begåvad med en rejäl portion humor och självdistans, vilket visar sig i många av de dikter hon skrivit.

Till kommunarkivet har lämnats ett antal volymer ur Märtas kvarlämnade handlingar. Dessa innehåller fotografier, pressklipp, dikter, brev m.m. I materialet speglas Märtas liv och leverne nästan heltäckande.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*