Enoc Lindahl, skollärare och hembygdsvårdare

Enoc Lindahl

Enoc föddes i Jönköping år 1885 och avled den 5 april 1963. Folkskollärarexamen avlades i Linköping år 1910. Efter några vikariat på olika platser kom han år 1912 till Sörmland som ordinarie lärare vid Forssjö skola i Stora Malm. När han blev pensionär år 1948 flyttade han in till Katrineholm. Under tiden i Stora Malm var han verksam inom skolrådet, kommunalnämnden och kommunfullmäktige. Dessutom var han föreståndare för folk- och skolbiblioteket, gymnastikledare och studieledare i ABF och styrelseledamot i Oppundakretsen av Sveriges allmänna folkskollärarförening.

Enocs största gärning var ändå som lärare och hembygdsforskare. Flera generationer av ungdomar hade honom som lärare och de flesta kom ihåg honom med tacksamhet. Han ansträngde sig för att sprida kunskap om bygden hos både yngre och äldre. Traktens äldsta historia intresserade honom mest. Hans samling av stenåldersverktyg från trakten Forssjö-Stora Malm hör troligtvis till en av de största i enskild ägo. Det är 300 nummer som har katalogiserats, i många fall med utförliga uppgifter om fyndplats, ofta också avritade och beskrivna. Han gjorde också förteckningar över ett hundratal föremål, som fanns hemma hos enskilda personer. Fackmän har uppgett att det tack vare Enocs frivilliga arbete idag finns en tillgänglig och tillförlitlig statistik över Stora Malm som en av landets fyndrikaste stenåldersplatser. Det är också hans förtjänst att man år 1945 hittade en stenåldersboplats vid Vrå.

Enoc tilldelades Hembygdsförbundets silverplakett och Katrineholms stads förtjänsttecken för sitt arbete. Sin stenålderssamling skänkte han till Katrineholms stad och sin Sörmlandslitteratur till kommunarkivet. I kommunarkivet finns dessutom andra handlingar från Enoc, men också stenåldersyxor.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*