Den karismatiska Honorine

Honorine Hermelin, längst till höger

Honorine Hermelin föddes år 1886 på gården Ulfåsa i Östergötland. Hennes föräldrar var baron Joseph Hermelin och Honorine von Koch. Modern dog när Honorine bara var tio dagar gammal. Som mycket liten satt Honorine i släden när pappan åkte vilda kappritter över vårvinterisarna. Åkte man bara tillräckligt fort så brast inte isen. Som vuxen ville hon fortsätta fara ut över bristande isar, mot nya stränder. Fogelstadskolan blev så småningom hennes egen slädfärd, hon blev rektor där år 1925.

Honorine ansågs allmänt som karismatisk och motsägelsefull. Att hon valde ett liv så olikt de flesta andra kvinnoliv mötte inget motstånd i släkten. Där fanns redan tidigare flera mer eller mindre galna genier, men också motsatsen i hennes far som en stockkonservativ nykterhetskämpe, men med förkärlek för vilda slädfärder. Gemene man såg med viss skepsis på Honorine. Hon var självständig, intellektuell, aristokratisk men också radikal, barnlös och levde större delen av sitt liv som ogift. På Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad var Honorine beundrad av eleverna, kvinnor som själva ofta hade låg utbildning i grunden. Honorine var en lysande pedagog, men avskydde all denna tillbedjan. För att undvika en helgongloria klippte hon av sitt långa vackra hår. Samtliga fotografier på henne visar en extremt kortklippt kvinna.

Fogelstadgruppen

Elisabeth Tamm, en av medlemmarna i fogelstadgruppen, föddes och växte upp på gården Fogelstad i Julita kommun. Hon övertog driften av gården när hon bara var 25 år gammal, då hennes far dog. Även efter att barndomshemmet hade förvandlats till skola, skötte hon driften.
När hon blev sjuk engagerade sig Honorine i gårdens skötsel. Åren 1930-1946 var hon också ledamot i kommunfullmäktige i Julita och var dessutom Sveriges första kvinnliga skolstyrelseordförande åren 1932-1943.

Efter kvinnliga Medborgarskolans nedläggning år 1954 bodde Honorine kvar på skolan, som hon kallade för Lilla Ulfåsa. En kort tid var hon gift med religionsfilosofen Vilhelm Grönbech. Hon avled år 1977 i en ålder av 91 år, fortfarande frispråkig och karismatisk till sin läggning. I en TV-intervju i början av 70-talet ansåg hon att man istället för att använda uttrycket ålderdom, skulle kalla det för visdomstiden, en tid då man har uppnått stor erfarenhet inom vitt skiftande områden.

I kommunarkivet finns några volymer fotografier och pressklipp samt tidskriften Tidevarvet. Resten av arkivhandlingarna har deponerats till Kvinnohistoriska arkivet vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*