Carl Fredrikson

Carl Fredriksson, cirka 1905

Carl Fredrikson räknas som en av Katrineholms grundare. Han såg dagens ljus den 31 januari 1843 i Dunkers socken i Sörmland. Han var torparson och tillhörde en stor syskonskara, som alla var förutbestämda att gå i sin faders fotspår. Men Carl hade klen hälsa och var mera intresserad av litteratur.
Eftersom Carl var uppvuxen på landet hade han förståelse för skogen och visste hur värdefull den var och vad man kunde göra av den. Kanske hade han redan då upptäckt att Sörmland producerar ett virke som i vissa avseenden är särskilt förstklassigt.
 
Men för att bli företagare var han tvungen att ha en kompanjon med kapital. Carl träffade då på innehavaren av järnvägshotellet i Katrineholm, August Finlöf. Fredrikson och Finlöf startade sitt företag, Carl Fredriksons Träförädlings Aktiebolag, 1876. På den tiden började man arbeta klockan 5 på morgonen och slutade klockan 8 på kvällen. Dagen började därmed runt 4-tiden på morgonen.
I början hade de endast tolv anställda, men år 1900 hade de vuxit till 275 och omsättningen uppgick till en halv miljon kronor.
 
Carl Fredrikssons arbetarbostäder vid Fredsgatan

Fabriken, som lades vid Fabriksgatan i omedelbar anslutning till järnvägen, var liten och hade relativt obetydlig maskinuppsättning. Den bestod nämligen bara av en blocksåg, två mindre sågar, en maskinhyvel, en trampsvarv och tre hyvelbänkar.

Det som producerades var packlådor, spadskaft, snöskovlar, stoppspån till möbler och andra mindre artiklar. Efterhand kom dock saker som isskåp och mekaniska vevmanglar. Men mest känd blev fabriken för sina möbler, butiksinredningar och färdigmonterade hus.
 
Fredrikson gjorde också finare möbler av "svenska och utländska träslag", som han visade på olika utställningar runt om i världen, bl. a. i Chicago, Berlin, Paris och London.

På området monteringsfärdiga hus var Fredrikson en av pionjärerna. I den stora samlingen av ritningar, som hembygdsföreningen räddade då fabriken vid Fabriksgatan revs på 1950-talet, finns beskrivningar till byggnader av alla möjliga slag. Såsom t. ex. kapell, teatrar, skolhus, tingshus, fattiggårdar m.fl. Många gällde exotiska byggnader för andra länder, som officersmässar i Algeriet, villor vid Rivieran m.m. Ritningarna förvaras för eftervärlden i Katrineholms kommunarkiv.
 
De flesta villorna, som ritades på fabriken, var av typen "snickarglädje". Särskilt populär var en fornnordisk stil, med drakhuvuden, runor och andra utsmyckningar. Villorna ritades av byggnadsingjenör N. J. Ackzell, som var en av Fredriksons medhjälpare. Exempel på ett sådant hus är den villa som uppfördes vid Gersnäsgatan 14 inför den stora lantbruksutställningen i Katrineholm 1904.
 
1918 uppgick företaget i AB Svenska Möbelfabrikerna. Efter första världskriget började företaget i Katrineholm avvecklas; möbeltillverkningen överflyttades till Bodafors i Småland och tillverkningen i övrigt inskränktes.
Carl Fredrikson avled den 14 januari 1910. I dödsannonsen sades att han sörjdes av, förutom en broder, "fabriksarbetare och många vänner".

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*