Järnvägen

Bild: järnvägsbron byggs i Katrinehom i slutet av 1800-talet

Den verkligt stora förändringen för trakten innebar tillkomsten av järnvägen mellan Stockholm och Göteborg 1862. Katrineholm som ny station på västra stambanan Stockholm-Göteborg blev en knutpunkt när den nya banan till Norrköping 1866 började trafikeras. Några initiativrika män som Carl Fredriksson, Gustaf Robert Grönkvist och August Kullberg kom till Katrineholm, insåg järnvägens betydelse och utvecklade framgångsrika industrier.

Det är just tack vare järnvägen och vårt läge där västra och södra stambanorna möts som vi idag har möjligheten att utveckla Katrineholms Logistikcentrum.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*