Torget 1930-tal

stortorget 1930-tal

Bildtext: På 1930-talet var kommersen blomstrande på Stortorget. Det var nog inte bara för de saluförda varorna som lockade. Torget var troligen även en trevlig plats för sociala kontakter.

Den lokala debattens vågor har den senaste tiden gått höga beträffande Stortorgets nuvarande och framtida utseende. "Stenöken" är bara ett av de epitet som brukar användas på den plats som i de flesta tätorter utgör centrum och folklivets vardagsrum.

Tänker här inte ta debatt med dem som kallar torget för en öken, men bilden från 1930-talet bevisar ändå att öknen inte alltid varit öde. Fotot är förmodligen taget en lördag, som var de stora torgdagarna, då flest människor gjorde sina inköp.

Utbudet var ett annat på den tiden, då de hygieniska kraven för livsmedelshantering inte lade hinder i vägen för handel med såväl charkvaror som mejeriprodukter och fisk i det fria. De större handlarna hade samma torgstånd varje vecka, medan försäljning i mindre skala ofta skedde direkt från marken.

Mitt på torget låg då som nu den år 1932 invigda fontänen, som bekostats av möbelhandlaren Gustaf Ekström, som också var byggherre och ägare till det stora handels och bostadshus som dominerar bildens övre del. Ekströmska huset, som det först kom att kallas byggdes i två omgångar, först den norra delen mot järnvägen 1912 och södra delen femton år senare 1927. En trappa upp låg och ligger än i dag som under många år inhyste Café Framtiden, som gjort att många än i dag kallar huset "Framtidenhuset".

Längst upp i bild kan vi se skorstenen från Fredrikssons Träförädling sticka fram. Snickerifabriken med timmerupplag upptog under många år hela den yta som i dag är parkering bakom kvarnengallerian. Arbetarbostäder och brädgård låg mellan Vasavägen och Malmgatan, även det parkering numera.

Längst till vänster ses gamla Vasabron, byggd 1916, riven och ersatt med den nuvarande 1966.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*