Ståthöga

Ståthöga, förskola i Katrineholm

Bild: Personerna på bilden är Gustav Robert Grönkvist till vänster och ägaren och byggherren till Ståthöga Lars Eriksson. I bakgrunden ses den 1911 färdigställda Immanuelskyrkan, numera Mariakyrkan.

Flera generationer Katrineholmare har fått sina första sociala kontakter på förskolan Ståthöga. Fastigheten uppfördes 1899 som bostad av nämndeman Lars Eriksson på tomt 121 D, senare Djulögatan 45. Alldeles väster om huset byggde något år senare fabrikören Gustav Robert Grönkvist sin pampiga paradvilla Gröna Kulle.

Det är osäkert exakt när Ståthöga övergick till att bli förskola, men något vi säkert vet är hur Ståthögas saga slutade:

Natten mot lördagen den 27 januari 1973 upptäckte en polis på den närbelägna polisstationen att lågor slog ut från fönstren i övervåningen på Ståthöga. Brandkåren var snabbt på plats och lyckades släcka elden som dock redan orsakat betydande skador. Innan huset åter skulle kunna fungera som förskola skulle omfattande och kostsamma reparationer krävas. De 80 förskolebarnen fick tills vidare inhysas i andra lokaler bl.a. på den inom ett stenkast belägna brandstationen.

En livlig debatt fördes under några månader i lokalpolitiken om huruvida huset skulle byggas upp eller rivas. Kostnaden för att återställa det hela skulle komma att uppgå till 179 000 kronor, vilket kommunalrådet Per Engvall inte tyckte var försvarbart. Genom politisk majoritet i Kommunfullmäktige fick han sin vilja igenom och måndagen den 21 maj 1973 gick grävskopan till attack mot huset som många Katrineholmare fortfarande minns som "Lekis". Det rivningsglada 70-talet hade firat ytterligare en triumf.

Branden i Ståthöga var den femte i raden av anlagda bränder i Katrineholm vintern 1972/73. Övriga offer för pyromanen var kioskerna i Stadsparken och på Eriksbergsvägen, två byggbaracker och ett soprum.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*