Sandbäckens verkstäder

Fotografi av kvarntillverkning i en av Sandbäckens verkstäder

Bildtext: Interiörbild från filialen vid Fixgatan, där man hade kvarntillverkning.

Någon gång i början av 1900-talet hade två arbetare på E. Larssons mekaniska verkstad lyckats konstruera en fotogenmotor. De båda var E.G. Andersson alias ”Motor-Anders” och F.V. Eriksson. De kom i förbindelse med den mest framträdande affärsmannen på den tiden August Kullberg och presenterade för honom sin konstruktion och sina idéer om en fabriksmässig tillverkning. Kullberg hade sett hur de första bilarna börjat rulla på vägarna och anade en framtida utveckling gällande förbränningsmotorer. Han var sedan en tid ägare till Sandbäckens gård och upplät där en byggnad för Andersson och Eriksson att disponera som verkstadslokal. Det kan ses som sannolikt att kullberg även hjälpte dem ekonomiskt med uppstarten av verksamheten. Kanske var det också därför de inte endast tillverkade motorer på Sandbäcken utan även hästräfsor. År 1908 tillverkades 10 fotogenmotorer och 200 räfsor.

År 1910 väcktes förslaget om att ombilda verksamheten till ett aktiebolag. Största anledningen till detta torde vara att efterfrågan på motorer var större än tillverkningskapaciteten och en större och modernare verkstadsbyggnad erfordrades. Bolagsbildningen skulle ske i samband med att man inrättade en filial vid Fixgatan i kvarteret Sädesärlan.

Det dröjde några år och omfattande planering och omorganisationsarbete gjordes innan AB Sandbäckens Verkstäder den 8 april 1914 intogs i aktiebolagsregistret. Vid den tiden var August Kullberg avliden, men i den första styrelsen återfanns förutom hans sterbhus, även hans svärson Olof samt hans bror Karl

Då första verksamhetsåret som bolag redovisas 31 december 1914, framgår att man tillverkat och sålt för 41.642 kronor.

Vid bolagsstämman 15 april 1915, konstaterades att försäljningen av motorer, som ju var bolagets huvudprodukt, gått trögt och att man hade ett avsevärt lager. Tillverkningen av motorer minskade och upphörde så småningom helt efter att man en tid försökt med båtmotorer.

År 1916 skedde en fusion då Sandbäckens Verkstäder slogs samman med Kullberg & Co och dess leverantörer och bildade koncernen Arvikaverken-Baltic. 1919 träffade gjorde Kullberg & Co en överenskommelse med en amerikansk tillverkare av traktorer om att få sälja deras produkter. Det blev Sandbäckens Verkstäder som fick stå för hopmonteringen av traktorerna som exporterades till Sverige och Katrineholm i packlårar av trä.

1939 såldes Sandbäckens Verkstäder till Rudolf Engströn vid AB Engströms Verkstäder och därmed var tillverkningen vid Sandbäckens Verkstäder till ända.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*