Lundins Järnaffär

lundins järnhandel 1

1. Lundins Järnhandel som den såg ut år 1900. Affären drevs då av Carl F Lundin, som lät bygga huset år 1895. Platsen med buskaget till vänster i bild, utgör i dag entrén till Systembolaget.

lundins järnhandel 2

2. År 1902 överlät Carl F Lundin affären på sin bror Ludvig, som 1910 byggde ut huset åt höger samt höjde det en våning.

lundins järnhandel 3

3. Juni 2012. Bankpalatset som legat på platsen sedan 1968.

 

Lundins Järnhandel hette från början Johanssons Jernmanufaktur och blev till så tidigt som 1875. Platsen var nuvarande Kvarngränd, Köpmangatan 15. Där startade Johan F Johansson och hans hustru handel med järn och kvarnvaror. Den något ovanliga kombinationen berodde på att hustrun försålde varor från "Djulöqvarns" tillverkning av mjöl, kli, gryn m.m.

År 1891 sålde Johansson sin rörelse till en av sina anställda, Carl Fredrik Lundin, som fyra år senare lät uppföra affärshuset vid Köpmangatan 11, precis på den plats Sörmlandsbankens entré finns i dag.

År 1902 överlät han firman till sin bror Ludvig, som förutom att bygga ut på både längden och höjden, också bolagiserade till namnet Ludvig Lundins Järnaffär AB. Det senare skedde 1913.

År 1919 var det dags för nästa ägarbyte. Den inflyttade dalmasen Torsten Jard intog staden och Lundins Järnhandel, som han drev fram till 1942, då firman återigen övertogs av anställda, Gerog Holmdahl och Eric Hedström och senare av deras sönder Göran Holmdahl, Lars-Erik Hedström.

I mitten av 1960-talet började Oppundabanken på granntomten, att växa ur sina lokaler och var i behov av marken där Lundins Järnhandel låg. Eftersom även järnhandeln var i behov av mer utrymme, torde inte detta ha lett till några kontroverser. I april 1967 gjorde grävskoporna sitt jobb och det vackra affärshuset fick skatta åt förgängelsen. Året därpå kunde Oppundabanken inviga sin nya fastighet.

Lundins flyttade till Vingåkersvägen 12 där Bröderna Köhler tidigare haft verksamhet. Huset är rivet och på tomten ligger numera varuhuset Lidl.

Ungefär samtidigt som 1966, övertog man Birger Ohlssons Järnhandel längre upp på Köpmangatan på nästan samma plats som Johan Fredrik Johansson en gång startat. Den affären flyttades till Merkurhuset, i hörnet Vasavägen Fredsgatan och det kom att fungera som filial till huvudaffären på Vingåkersvägen.

Så småningom började byggmarknaden gå sämre och i början av 1990-talet beslöt nye ägaren Leif Westling att slå samman Lundins med sitt andra företag Byggma Öst och flyttade 1994 verksamheten till nya lokaler på Lövåsens industriområde. Det nya företaget som fick namnet Bygg & Interiör finns fortfarande kvar och har numera även verksamhet i grannkommunerna.

Några personer ställdes utan arbete då Lundins lades ner, medan andra fick anställning vid det som numera är ett expanderande byggvaruhus.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*