Lundbergs kvarn

Lundbergs kvarn

Bildtext: Då detta foto togs – i början av 1900-talet var Lundbergs Motorkvarn den kvarn som sades ”betjäna sju kyrksocknar”. Senare kom den att övergå till att bli lagerbyggnad  och butik.

Många katrineholmare, i synnerhet de som till äventyrs är ännu yngre än skribenterna till denna spalt, har nog inte en aning om att det en gång legat en stor kvarn mitt i Katrineholm.

Det var 1898 som Claes Lundberg uppförde kvarnen på dåvarande Smedjegatan 5, nuvarande Köpmangatan 15.

Om man ställer sig med ryggen mot Bokias skyltfönster och ser rakt framåt, får man Kvarngränd i blickfånget. I slutet av denna gränd låg den välbyggda kvarnen som 1926 övertogs av Sörml. Lant. Centralförening.

Med tiden bedrevs själva kvarndriften i allt mindre skala och byggnaden kom alltmer att fungera som magasin. På 1940-talet inredde man på bottenvåningen en butik där djurfoder och andra attiraljer för jordbruket tillhandahölls.

Det förekommer olika uppgifter om när kvarnen revs , men i en tidningsartikel från 9 mars 1966 står att läsa att Drätselkammaren (dåvarande kommunstyrelse) föreslagit Stadsfullmäktige att för 400 000 kronor inköpa kvarn med kontor och butik, som ett led i förverkligandet av den stadsplan som bland annat innefattade nybyggnader av Oppundabanken, Domus samt en bilparkering. Efter en titt i protokollen från tiden kan man hålla för troligt att rivningen påbörjades samma år.

Om förste ägaren och byggherren Claes Lundberg kan sägas att han runt sekelskiftet 1900 ansågs vara en av stans rikaste personer. En skröna gör gällande att brev med påskriften "Katrineholms rikaste man" och inget annat, med lätthet nådde sin rätta adressat. Han var tidigare mjölnare på Djulö kvarn och "Barnens Dag-general" i Katrineholm. Vad det senare innebar tillåter inte spaltutrymmet att vi redogör för denna gång, men kanske återkommer vi till "Barnens Dag" vid ett senare tillfälle. Vem vet.

/Roland Blomqvist

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*