Katrineholms Barnhem

barnhemmet

Bildtext: Den stora villan som barnhemmet inrymdes i var tidigare bostad åt kommissionären Gustaf Ekström och inköptes för föreningens räkning då denne avflyttade till Stockholm. Priset var 62 500 kronor, vilket motsvarar runt miljonen.

"När tänker ni skriva något om Nävertorp?" Frågan har ställts av KK-läsare, uppväxta och kanske fortfarande boende i nämnda stadsdel. Visst känner vi till att där funnits såväl handelsträdgärdar som träindustrier, men vårt dilemma är att arkivets material om Nävertorp är tämligen fattigt. För att en artikel ska bli bra krävs både bild och saklig information och ofta har vi det ena men inte det andra, varför "frågan" faller.

Något som dock uppfyller både dessa kriterier någorlunda är Katrineholms Barnhem, som invigdes den 20 februari 1921. Tankarna på ett barnhem i Katrineholm hade då funnit sedan tiden kring sekelskiftet. Enligt Katrineholms-Kuriren från den 21 februari 1921 hade grundplåten till hemmet lagts av en liten syförening, vars ivriga insamlande av medel, inspirerat andra att anstränga sig lite extra för barnen, som i de flesta fall var föräldralösa eller vars mödrar var sjukliga och inte orkade ta hand om dem. Som ett exempel på allmänhetens givmildhet beträffade barnhemmet kan nämnas att Kyrkliga Ungdomsföreningen fram till den 7 november 1919 lyckades samla ihop inte mindre än 13 751:30 kronor, vilket motsvarar långt över 200 000 kronor i dagens penningvärde. Man kan då även erinra om att folkmängden i staden detta år uppgick till endast 7 551 personer. Vi har i tidigare artikel berättat om Kvarnägaren Claes Lundberg som tog initiativet till Barnensdag-festligheterna i Katrineholm under början av 1920-talet och vars behållning gick till Föreningen Katrineholms Barnhem. Att barnhemmet skulle drivas som ideell förening var man tidigt överens om då man ansåg att ideella krafter skulle få lättare att göra sig gällande då än om Katrineholms stad skulle stå som huvudman. Stadsfullmäktige var dock vällvilliga till att avsätta betydande medel till verksamheten. År 1918 hade det nämligen blivit förbjudet att placera minderåriga barn på ålderdomshem, vilket varit det som stått till buds tidigare.

Från början var platsantalet beräknat till tjugo barn med blandad könstillhörighet och i en rapport från 1948 kan vi se att antalet är nere i femton barn.

Hemmet förvärvades så småningom av Staden och sedan Landstinget, som 1968 av olika orsaker inte minst lagtekniska lade ned verksamheten. Huset som innan det förvärvades av föreningen var en pampig bostadsvilla, är numera riven och på ungefär samma plats i Louisebergsgatans förlängning finns numera kommunala Hasselbackens dagcenter.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*