Djulögatan 20

 

djulög 20

Bildtext: Fotot är taget omkring 1910, alltså under den period som Praktiska Skolan disponerade huset på Djulögatan 20. Namnet "Katrineholms Tekniska Skola" (KTS), tillkom senare

Fastigheten Djulögatan 20 uppfördes 1897 av byggmästaren Lars- Petter Larsson. Nio år senare 1906 genomgick huset en omändring till skolhus. Det var Katrineholms Praktiska Skola (senare KTS) och dess grundare Oscar Johansson som behövde större lokaliteter för sin undervisning. Skolan hade startat sin verksamhet i några lediga lokaler på Fredsgatan 9, samma hus som idag inrymmer Elektrotjänst. Oscar Johanssons skola stannade på Djulögatan 20 fram till 1914, då den stora vita skolbyggnaden på Drottninggatan 18 (då Magasingatan) stod klar för inflyttning.

Den 1 oktober 1923 startade Gotthard Sjölin sin tobaks och pappershandel i huset. År 1930 utökades rörelsen med försäljning och uthyrning av basartiklar för festarrangörer. Gotthard Sjölin bedrev även egen tillverkning, i förhållandevis stor skala. Som ett exempel kan nämnas att det år 1947 tillverkades hundra tusen pappersblommor och en halv miljon tombolalotter. Då Djulögatan 20 revs i slutet av 1950-talet flyttade Sjölins till tillfälliga lokaler i en barack på andra sidan gatan, men kunde så småningom flytta in i ny fastighet, nu med adress Vingåkersvägen 1. Affären som 1967 togs över av Gotthards son Uno, lever fortfarande kvar i högönsklig välmåga snart 90 år efter starten. I en tidningsartikel från 25-årsjubileet 1948, står även att läsa att Gotthard Sjölin var ordförande i Katrineholms Tobakshandlarförening samt sekreterare i Katrineholms Köpmannaförening.

På Djulögatan 20 har naturligtvis även funnits en mängd andra affärsrörelser, till exempel bosättningsaffären som innan 1923 låg i den lokal som togs över av Gotthard Sjölin, en charkuteriaffär, en strykinrättning, en frisersalong, en bröd- och mjölkaffär mm.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*