Invigningen av barnens dag 1958

Den högtidliga invignen av barnensdag (Pågående arbete av kullbergska sjukhuset i bakgrunden)

Barnens Dags högtidliga invigning på A.I.K – plan 1958. Med lite fantasi kan man nästan associera till en Os – invigning. I bakgrunden kan vi se Kullbergska Sjukhuset under utbyggnad

För en tid sedan berättade vi i "Det var då" om den stora kvarnen mitt i stan som malde spannmål då förra seklet var ungt. Det var dess ägare Claes Lundberg som stod för anordnandet av det första Barnens Dagsfirandet i Katrineholm. Året var 1921 och behållningen från de två festdagarna var ämnade till driften av Katrineholm Barnhem, som startat sin verksamhet året innan. Iden till Barnens Dag kom troligen från Stockholm, där man sedan 1909 haft liknande arrangemang med syfte att samla in pengar så storstadsbarn skulle få tillbringa somrarna i lantlig miljö.

Festligheterna 1921 i Katrineholm blev lyckade trots att de hölls i ett vintrigt november, med musik, dans, serveringar både inom- och utomhus. Behållningen på 6.311 kronor gick som syftet var, oavkortat till barnens bästa.

Även 1922 och 1924 arrangerade man Barnens Dag. Firandet hade nu förstärkts med ett karnevalståg, innehållande människor och fordon, båda i de mest fantasifulla förklädnader.

Det dröjde sedan över tjugo år innan Barnens Dag anordnades igen. I mitten på 1940-talet bildades en Barnens Dagförening medsamma ambitioner som på 20-talet – barnens väl.

1947 inköpte föreningen egendomen Stora Stensjö i Halland, där man ämnade bedriva sommarkoloni. Så blev också fallet, men först efter omfattande reparationer. Fr.om 1953 kunde kolonin varje år på ett undantag när, ta emot ett 75-tal sommarlediga barn. Runt 1970 upphörde både kolonin och festligheterna , men har man som barn en gång upplevt Barnens Dags karnevalståg, glömmer man det aldrig, även om över 40 år förflutit.

Föreningen levde vidare i ytterligare nästan 20 år, till den 9 maj 1989 då ordförande Tore Widing slog klubban i bordet för allra sista gången.

Kommunarkiv
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunarkiv
* = Obligatorisk uppgift
*