Kullbergska sjukhuset

Bild: Kullbergska sjukhusets huvudentré

Efter grosshandlare August Kullbergs död 1913 donerade familjen Kullberg tomtmark och 100 000 kronor till Municipalsamhället Katrineholm för att uppföra ett sjukhus. Ett av villkoren i donationen var att sjukhuset i all framtid skulle benämnas Kullbergska sjukhuset, till minne av August och Josefine Kullberg. Den 1 maj 1916, på dagen två år efter donationen, stod sjukhuset färdigt. Carl Ellwyn anställdes som den första läkaren.

1922 övergick sjukhuset till landstinget. Sjukhuset har expanderat och byggds ut under flera tillfällen på 1900-talet.

TEXT: Robert Davidsson

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*