Verksamhet i Kullbergska huset i kronologisk ordning

Bild: svartvit bild på Kullbergska huset, tidigt 1900-tal

Uppfört 1902-1904 till bostad och kontor åt August Kullberg med familj och företag Kullberg & Co. Arkitekt Verner Northun. August Kullberg bodde i huset till sin död 1913. Därefter hans hustru Josefine med dottern Amy med maken Olof Kullberg Mayer.

1933 sker arvsskifte och Amy blir ägare till fastigheten.

1957, året efter Amys död, hålls en stor auktion på inventarierna i huset.

1960 säljs huset av Amys son, Fred Kullberg, till Katrineholms stad.

1961 hyrs huset av Civilförsvaret. Kontraktet upphör 31 december 1988.

1 september 1989 övertar det kommunala bolaget Katrineholms Industrihus AB, KIAB, förvaltningen.

1 augusti 1990 till 31 mars 1996 hyr Landstinget Sörmland delar av huset (källare, plan 1 och 3) för bl.a. psykvårdsmottagning.

1 juli 1993 till 30 juni 1996 finns Vårdskolan på plan 2.

I januari 1996 flyttar utbildningsförvaltningens kansli in. Man finns först på plan 3, sedan på plan 1 för att åter flytta upp på plan 3 efter renovering.

1 juni 1996 flyttar KIAB och näringslivskontoret in.

1997, på sommaren renoveras rummen på plan 3.

Under sommaren 1997 flyttar Kunskapscentrum (då en enhet inom personalkontoret) in på plan 3. På plan 2 blir det lärcentrum för studerande på högskola.

2001 röstas Kullbergska huset fram som stadens vackraste hus av katrineholmarna och får diplom av Riksutställningar och Stadsmiljörådet.

2002 startar den med Vingåker gemensamma förvaltningen Viadidakt (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad). Utbildningsförvaltningens kansli blir gemensamt med Viadidakt. Kunskapscentrum ingår i den nya förvaltningen.

Hösten 2003 flyttar näringslivskontoret och KIAB ut från plan 1. Receptionen byggs om och mittenkorridoren (till vänster från entrén) sektioneras med glasvägg. Viadidakts enhet Integration och arbetsmarknad flyttar in på plan 1. Det före detta sammanträdesrummet Stora salongen på plan 2 görs om till IT-studio.

Sommaren 2004 firar huset 100 år med bland annat konserter och underhållning i parken. Ett minnesträd planteras i parkens västliga kant.

Sommaren 2006 tas plattgångarna i parken bort och en sandad uteplats anläggs i sydöstra hörnet. Balkongräcken målas och återfår sin ursprungliga svarta färg.

2007 flyttar utbildningsförvaltningens kansli ut från huset i samband med att den nya bildningsförvaltningen skapas. Viadidakt samordnar mer av sina verksamheter till Kullbergska huset och entré och reception renoveras. 

2011-2012 För första gången sedan Civilförsvarstiden målas korridorer om på plan tre och vissa tillgänglighetsförbättringar genomförs. Viadidakts arbetsmarknadscoacher flyttar ut från plan ett till nya lokaler på Friggagatan 1.

7 december 2012 invigs museirummet "Kullbergrummet" på plan 1. Här visas bland annat inventarier, foton och dokument som tillhört familjen Kullberg och företaget Kullberg & Co.

Under 2015-16 minskar Viadidakts verksamhet i huset och delar av socialförvaltningen flyttar in på första våningen. Personal från Tuna-projektet flyttar in på plan 3.

TEXT: Robert Davidsson

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*