Interiör och samlingar i Kullbergska huset

I Kullbergska huset finns i dag bland annat två större konstsamlingar som tillhör Katrineholms kommun.

Leijonhielmska samlingen

Bild: bilder från Leijonhielmska samlingen

Leijonhielmska samlingen består av ett antal färgglada och humoristiska karikatyrer från det tidiga stationssamhället, gjorda av stinsen Leijonhielm. Några av tavlorna har tillhört familjen Kullberg och donerades till Katrineholms stad och några har köpts in av kommunen.

Al Bergström-samlingen

I slutet av 1940-talet tecknade konstnären Al Bergström, Stockholm, född i Katrineholm, porträtt åt Katrineholms-Kuriren. Det blev ett 75-tal mer eller mindre framträdande katrineholmare. Därav tyvärr endast tre kvinnor. Bilderna som till en del är lätt karikerade, någon gång ganska kraftigt, ställdes ut på sin tid men var då inte signerade av Bergström. Signering skedde först senare varför årtalet 1957 inte överensstämmer med året då teckningarna kom till. Porträtten påträffades 1970 i Katrineholms-Kurirens arkiv och överlämnades till dåvarande Katrineholms stad. Kulturnämnden ansåg att teckningarna hade visst stadshistoriskt och konstnärligt värde och tog därför emot dem med undantag för tre bilder med anknytning till Katrineholms-Kuriren. Ett stort antal av bilderna finns idag i Kullbergska huset.

T. Alverud

Disponent vid Kullberg & Co. Livligt engagerad i det allmänna och föreningsrörelsen under sin tid i Katrineholm.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Oscar Adén

Trädgårdsmästare och blomsterhandlare.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Arthur Andersson

Systemchef. Idealist och verksam främst inom nykterhets-, gymnastik- och idrottsrörelsen. Han hade flera kommunala uppdrag, bland annat inom stadsfullmäktige.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Ragnar Bengtsson

Köpman
Placering: Kullbergska huset, plan 2

A. Bergenlid

Läroadjunkt och kapten.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Fritiof Blomberg

Medarbetare på Katrineholms-Kuriren, sedermera chefredaktör för Bohusläningen.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Helmer von Bothemer

Tandläkare. Framstående i tennis.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Allan Dahlander

Disponent vid Träförädlingen, kommunalman m.m.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

G. Filip Ericson

Ingenjör, vd i Katrineholms elektriska byrå. Idealist, baptist, flertal kommunala uppdrag bl.a. inom stadsfullmäktige.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Folke Eriksson

Typograf vid Katrineholms-Kuriren.
Placering: Kullbergska huset, plan 1-2

Thorsten Foogde

Bankdirektör vid Svenska Handelsbanken under en lång följd av år.
Placering: Kullbergska huset, plan 1- 2

Axel Hernblom

Direktör vid Pump-Separators gjuterier. Har haft flera kommunala uppdrag som bland annat ordförande i kommunala elverksaktiebolaget.
Placering: Kullbergska huset, plan 1-2

Åke Hjalmarsson

Bokhandlare, botanist, filatelist m.m.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Holmfrid Hompe

Framgångsrik köpman som innehade en del kommunala uppdrag.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Alfred Jönsson

Disponent, idealist och konstruktör
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Edi Kaspár

Läkare vid Kullbergska sjukhuset. Sedermera läkare på Liljeholmen.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Oscar Kenth

Ingenjör, köpman och innehade på sin tid en rad kommunala uppdrag bl.a. som ledamot av drätselkammaren och stadsfullmäktige.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Eric Larsson

Kassör vid elverket. Ledamot i stadsfullmäktige m.m.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Erik Lindahl

Landsfiskal. Ordförande i konstföreningen under många år med stor skicklighet förespråkare för konsten.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Josef Lindell

Kamrer under många år vid Oppunda sparbank, sedermera bankdirektör i banken. Har bl.a. varit stadsrevisor.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

G. O. Magnell

Typograf, verksam inom hembygdsrörelsen.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Herman Magnusson

Disponent vid Pump-Separator. Hade en rad allmänna uppdrag.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Evert Martland

Platsredaktör för tidningen Folket. Originell kåsör under signaturen Eve.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Emmanuel Morbeck

Kyrkoherde, fil och teologie doktor. Som akademiker docent i arabiska språk, som teolog ”linderholmare”. Som personlighet stor människovän.
Placering: Kullbergska huset, plan 1

Oscar Mård

Köpman, stor musikälskare och utövare.
Placering: Kullbergska huset, plan 1-2

Carl Ohlsson

Kamrer vid elverket och verksam inom idrotten.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Olov Olsson

Kamer och sakförare.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Carl Oscarson

Försäljningschef och motorman.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Axel Ottosson

Postmästare
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Felix Nilsson

Köpman och motorman.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

H. Pellenius

Kamer vid Konfektionsdetaljer.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Jakob Perman

Typograf. Stadshistorisk kännare och skribent m.m.
Placering: Kullbergska huset, plan 1-2

F. R. Persson

Vägmästare. Kulturintresserad, bl.a. verksam inom teaterföreningen. Idrottsledare, hyresgästledare.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Karl Persson

Fackföreningsman, stadsfullmäktige m.m.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Gustaf Adolf Rosendahl

Metallarbetare, fackföreningsman. Idealist godtemplare. Ledamot av stadsfullmäktige under lång tid.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Carl Sannfors

Överkonstapel vid stadens poliskår, en tid t.f. stadsfiskal.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Marin Sjöman

Stationsskrivare, sedermera stationsinspektor. Scoutledare med mera.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Oscar Welander

Stadsbud med den äran.
Placering: Kullbergska huset, plan 1-2

Conny Westberg

Bankdirektör i Oppunda Sparbank under flertal årtionden. Hade ledande uppdrag inom sparbanksrörelsen, bland annat  inom Sparbankernas bank. Överförmyndare.
Placering: Kullbergska huset, plan1-2

Tore Widing

Industritjänsteman och barnens dags-general.
Placering: Kullbergska huset, plan 3

Gustaf Zetterlund

Föreningsman som haft kommunala uppdrag.
Placering: Kullbergska huset, plan 2

Leonard Pesen Ekström

Placering: Kullbergska huset, plan 1-2 

 

Inventarier i Kullbergrummet

På plan 1 i Kullbergska huset finns museirummet "Kullbergrummet". Här visas möbler, foton och dokument som tillhört familjen Kullberg och företaget Kullberg & Co. Inventarierna är deponerade av Sörmlands Sparbank.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*