Gamla vattentornet

Bild: gamla vattentornet i Katrinehlm

Efter en långvarig och stundom hetsig debatt i oktober 1906 beslöt Katrineholms municipalsamhälle att bygga ett vattentorn på en höjd vid Storgatans västra ände, norr om järnvägen.

Tornet invigdes i november året därpå med stor fest på torget och tal av August Kullberg. För tornets utsmyckning hade fabrikören Gustaf Robert Grönkvist skänkt 1 000 kronor till granitsockeln. Graniten hämtades från Vikan i Floda socken.

Tornet är 49 meter högt och ritades av den kände arkitekten Ivar Tengboms firma i Göteborg. Ivar Tengbom är också arkitekten bakom Stockholms konserthus.

Då det nya vattentornet i Laggarhult stod färdigt 1969 togs det gamla vattentornet ur bruk.

Mellan 1995 och 2014 fanns föreningen Gamla vattentornets vänner som verkade för att rädda, bevara och utveckla det gamla tornet. Bland annat bekostade föreningen fasadbelysning och via olika aktiviteter samlade man in pengar för tornets utveckling. När föreningen avvecklades 2014 överlämnades cirka en halv miljon kronor till Katrineholms kommun som ska användas för tornet.

Text: Robert Davidsson
Bild: Nicklas Andersson

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*