Tingshuset

Bild: gamla tingshuset på Storgatan i Katrineholm

År 1882 flyttade Oppunda häradsrätt från Stensjö in till det unga och kraftigt växande samhället Katrineholm. Efter ritningar av arkitekt Gustaf Claeson uppfördes 1938 till 1939 ett nytt tingshus i tegel på Storgatan till en kostnad av 375 611 kronor.

Den 27 april 2009 skedde en sammanläggning av tingsrätterna i Katrineholm och Nyköping och tingsrätten i Katrineholm avvecklades. Huset är nu i privat ägo.

Text: Robert Davidsson
Bild: Nicklas Andersson

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*