Folkhälsa

Mamma och barn pussas

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Målet är att befolkningen ska må så bra som möjligt och att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Befolkningens hälsa påverkas av många olika saker. Till exempel av var vi bor, vilken utbildning och vilket arbete vi har samt av saker som mat- och alkoholvanor. Hälsan påverkas även av om vi upplever att vi kan påverka vårt liv och om vi upplever oss leva i ett jämlikt och jämställt samhälle. Läs mer om detta i länkarna i högerspalten.

I Katrineholms kommun jobbar vi för en god folkhälsa eftersom vi tror att det är bra för både individen och samhället.  Om vi inte satsar pengar på människors hälsa måste vi förr eller senare lägga pengar på deras ohälsa.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*