Budget, övergripande plan

Varje år planerar kommunen en budget för kommande år. Budgeten används för att styra kommunens ekonomi.

I en övergripande plan med budget kan du läsa hela planen för budgeten under några år.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*