Årsredovisning 2011

I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*