Tillbaka Lättläst

Årsredovisning och delårsrapport

Varje år redovisar kommunen
det ekonomiska resultatet
från året innan. Det kallas
för års-redovisning.

En års-redovisning berättar de
viktigaste sakerna som hänt under året.

Vid en års-redovisning gör kommunen
en analys av vad som hände förra året.
Detta presenteras för kommun-fullmäktige,
som godkänner års-redovisningen.
Detta görs på ett samman-träde i april.

Del-års-rapport

En del-års-rapport redovisar
kommunens resultat med en upp-följning
varje halvår.
Del-års-rapporten redovisar
tiden 1 januari till 31 augusti.

Den kort-siktiga upp-följningen
tittar mest på följande frågor:

 • Räcker pengarna?
 • Finns det akuta problem i
  verk-samheten som måste lösas?
 • Finns det satsningar
  som behöver göras snabbt?
 • Delårsrapport 2018

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2018.
 • Delårsrapport 2017

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2017.
 • Årsredovisning 2017

  I årsredovisningen görs en uppföljning mot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen görs även en uppföljning mot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2016

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2016.
 • Årsredovisning 2015

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2015

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2015.
 • Årsredovisning 2014

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2014

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2014.
 • Årsredovisning 2013

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2013

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2013.
 • Årsredovisning 2012

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2012

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2012.
 • Årsredovisning 2011

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2011

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2011.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*