Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisning

Varje år redovisar kommunen det ekonomiska resultatet från året innan. En årsredovisning berättar de viktigaste sakerna som hänt under året. Det presenteras för kommunfullmäktige i april.

Delårsrapport

En delårsrapport redovisar kommunens resultat med en uppföljningvarje halvår. Den redovisar för
tiden 1 januari till 31 augusti.

Delårsrapporten tittar mest på följande frågor:

 • Räcker pengarna?
 • Finns det akuta problem i verksamheten som måste lösas?
 • Finns det satsningar som behöver göras snabbt?

 

 • Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen görs även en uppföljning mot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2016

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2016.
 • Årsredovisning 2015

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2015

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2015.
 • Årsredovisning 2014

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2014

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2014.
 • Årsredovisning 2013

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2013

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2013.
 • Årsredovisning 2012

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2012

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2012.
 • Årsredovisning 2011

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2011

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2011.
Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*