Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisning 2017, firande och historisk tillbakablick

I samband med årsredovisningen för 2017 har vi tagit fram en kortversion med inriktning på jubileumsåret 2017 och kommunens utveckling under 100 år. Du hittar den i spalten till höger.

Årsredovisning

Kommunens mål, verksamhet och ekonomi följs upp och redovisas i årsredovisningen. Där beskrivs också de viktigaste sakerna som hänt under året. Årsredovisningen presenteras för kommunfullmäktige i april varje år.

Delårsrapport

Delårsrapporten redovisar kommunens resultat för tiden 1 januari till 31 augusti.

 • Delårsrapport 2018

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2018.
 • Delårsrapport 2017

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2017.
 • Årsredovisning 2017

  I årsredovisningen görs en uppföljning mot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Årsredovisning 2016

  I årsredovisningen görs även en uppföljning mot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2016

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2016.
 • Årsredovisning 2015

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2015

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2015.
 • Årsredovisning 2014

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2014

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2014.
 • Årsredovisning 2013

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2013

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2013.
 • Årsredovisning 2012

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2012

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2012.
 • Årsredovisning 2011

  I årsredovisningen görs även en uppföljning gentemot de mål som beslutats i årsbudgeten.
 • Delårsrapport 2011

  Den årliga delårsuppföljningen redovisar 1 januari till 31 augusti 2011.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*