Tillbaka Lättläst

Ekonomi, taxor och avgifter

Alla kommuner får pengar genom skatt.
Det heter kommunal-skatt.

Kommunal-skatten bestäms när budget görs
en gång om året.

Avgifter och taxor

En kommun får också in pengar genom
avgifter och taxor för olika tjänster.
Till exempel förskola, fritidshem och äldreomsorg.

Budget, delårs-bokslut och månads-uppföljning

Kommunerna gör en budget för varje år. Där bestäms
hur mycket pengar de olika verksamheterna får kosta
under året.

I Katrineholm görs ett delårs-bokslut i augusti. Ett delårs-bokslut
visar resultatet efter årets åtta månader.

Månads-uppföljning görs tio gånger per år. Den visar den senaste
månadens resultat.

Årsredovisning

Hela året summeras i en årsredovisning. Den berättar de viktigaste
sakerna som hänt under året.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*