Ekonomi, taxor och avgifter

Kommunalskatt

Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan för kommunen. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt som kommuninvånarna ska betala. Det sker en gång per år när man sätter budgeten för det kommande året.

Se kommunalskatten för Katrineholms kommun via SCB, Statistiska centralbyrån.

Taxor och avgifter

En kommun får också in pengar genom taxor och avgifter för olika tjänster, till exempel förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov.

Försäljning av olika tjänster uppgår dock bara till 10 procent av kommunens samlade intäkter.

Budget, delårsbokslut och månadsuppföljning

Varje år gör kommunen en budget där det framgår hur mycket pengar de olika verksamheterna får kosta under året. 

I Katrineholm görs ett delårsbokslut i augusti och månadsuppföljning görs tio gånger per år.

Årsredovisning

Hela året summeras i en årsredovisning som berättar de viktigaste sakerna som hänt under det gångna året.

Övergripande planering med budget

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*