Plan mot diskriminering och kränkande behandling

likabehandlingsplan

Nyhemsskolan tillåter inte diskriminering eller kränkande behandling.

Skolan har skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot diskriminering och annan kränkande behandling.

  • Om du eller någon annan utsätts för kränkande behandling kontakta trygghetsteamet.
  • Om du eller någon annan utsätter någon för kränkande behandling kontaktas trygghetsteamet.
  • Trygghetsteamet består av lärare och skolpersonal.
  • Du blir kallad till enskilt samtal om det som hänt.
  • Om det kommer fram, vid uppföljningssamtalet, att ändring inte skett kontaktar trygghetsteamet dina vårdnadshavare och rektor blir inkopplad.
  • Samtalet dokumenteras och sparas i din akt, där information om dig finns.
Skicka ett tips om sidan till någon
Nyhemsskolan
Postadress: Bokvägen 3
Telefon: 0150-573 19
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nyhemsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information