Matematik

matteprofilen

På Nyhemsskolans matematikprofil får du som elev arbeta med matematik så att du utvecklar dina grundkunskaper i matematik men även så att du fördjupar dina kunskaper.

Vi försöker att arbeta mycket med praktisk matematik och frågeställningar som leder till diskussioner där eleverna med hjälp av pedagoger lär sig matematik. Vi försöker att inte använda elevernas vanliga böcker eftersom vi tror att man genom diskussioner och praktiskt arbeta kan lära sig matematik på ett sätt som gör att man befäster sina kunskaper på ett bra sätt.

Skicka ett tips om sidan till någon
Nyhemsskolan
Postadress: Bokvägen 3
Telefon: 0150-573 19
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nyhemsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*