Dans

dansare

Sedan hösten 2011 har vi haft möjligheten att erbjuda dans på Nyhemsskolan. I vår egna danslokal och på vår scen får du möjlighet att ägna dig åt olika slags danser, bland annat:

• jazz
• street
• show
• modern
• latinamerikansk
• afrikansk
• svensk folkdans

Du ges också möjlighet att delta i olika slags framträdanden och föreställningar, till exempel medverkar dansprofilen i Kulturskolans storföreställning under våren. I spalten till höger hittar du en länk till mer information om Kulturskolans storföreställningar. 

Gemensamma mål med undervisningen för båda inriktningarna

  • Att eleverna övas i att uttrycka sig genom dansen, samarbeta och utvecklas genom att stå på scenen och uppträda regelbundet
  • Att eleverna genom dansen får utrymme att utveckla självförtroende och självkänsla
  • Att eleverna tränas i ledarskap med målsättningen att själva kunna koreografera och leda olika slags danser 
  • Att alla elever ska bli sedda och få känna gemenskap samt att känna att de är en tillgång i gruppen
  • Att eleverna får känna glädje och genom dansen får inspiration till lustfyllt lärande i skolan

I dansprofilen arbetar du med kunskapskraven i ämnena idrott, musik och svenska.  

Dansprofilen tillämpar kommunintag och vid ett stort antal sökande kan audition (uttagning) bli aktuellt. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Nyhemsskolan
Postadress: Bokvägen 3
Telefon: 0150-573 19
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nyhemsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*