Områdesråd

områdesråd

Områdesrådet består av elevrepresentanter, föräldrar, personal, områdespolitiker och rektor och har möten två gånger per termin. Områdesrådet behandlar frågor som rör Nyhemsskolan och vår verksamhet. Du som är intresserad får information om vårt nästa möte på vår hemsida.

I spalten till höger kan du läsa protokoll från de senaste områdesråden. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Nyhemsskolan
Postadress: Bokvägen 3
Telefon: 0150-573 19
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nyhemsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*