27 augusti 2015

F-6 är Qualiscertifierade!

qualis

I Katrineholms kommun arbetar vi med kvalitetssäkringsverktyget Qualis som ska ge ett kvitto på att verksamheterna jobbar systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete på ett bra sätt. På Nyhem har vi arbetat med Qualis sedan 2013 och nu har F-6 uppnått så pass höga poäng att vi är Qualiscertifierade. För att bli certifierade krävs ett poängresultat över 60 och Nyhem F-6 nådde detta med råge då vi landade på 73 poäng. 

Utdrag ur rappporten: "Vi ser en skolverksamhet, vilket också bekräftas av såväl elever som föräldrar och som ger eleverna utmaningar, lust att lära och ger förutsättningar för god måluppfyllelse. Eleverna tycker att de lär sig mycket i skolan och att de får vara delaktiga i skolarbetet."

Rapporten i sin helhet finns att läsa i spalten till höger. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Nyhemsskolan
Postadress: Bokvägen 3
Telefon: 0150-573 19
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Nyhemsskolan
* = Obligatorisk uppgift
*