Rektorsbrev Höstterminen 2017

Till vårdnadshavare och elever vid Nyhemsskolan F-6

 Nu har äntligen läsåret 2017/2018 startat och ni är alla varmt välkomna till ett nytt lärorikt år vid Nyhemsskolan. Vi har en utmanande och spännande hösttermin framför oss där fokus kommer att ligga vid Trygghet och studiero samt ett fortsatt arbete med att skapa lärmiljöer där alla elever kan utvecklas och nå sina individuellla mål. Nyhemsskolan kommer tillsammans med Skolverket att arbeta i projektet ”Samverkan för Bästa Skola”. Under år 2017 genomförs en nulägesanalys och därefter arbetas en åtgärdsplan fram, vilken ska beskriva på vilket sätt vi på Nyhem kan agera för att nå högre mål. Samverkan innefattar arbete i alla led inom organisationen från huvudman och politik till rektorer, lärare och övrig personal. Samarbetet med Skolverket pågår under tre år. Vi har fortsatt en hög grad av behöriga lärare i verksamheten och elevhandledare med mångårig erfarenhet, vilket vi är mycket stolta över. I fritidsverksamheten finns idag tre behöriga fritidspedagoger som tillsammans med övrig personal leder arbetet med att utveckla Katrineholms fritidshem. Prioriterat är även skolans rastverksamhet med strukturerade aktiviter för barnen. Målbilden för läsåret 2017/2018 har vi satt högt och arbetet för att nå dit är redan påbörjat. Välkommen till Områdesråd eller Öppet Hus om ni vill veta mer. 

Datum för höstens Områdesråd är tisdag 26/9 och 28/11 kl. kl. 16.30-17.30. Anmälan och eventuell beställning av tolk samt frågor som önskas tas upp på mötet anmäls till Josefine L på expeditionen tel. 0150-57319 alternativt per mail nyhemsskolan@katrineholm.se senast den 20/9 alternativt 20/11. Plats: samling i Nyhemsskolans foaje (därefter förflyttning till klassrum). Områdesrådets syfte är att skapa dialog mellan vårdnadshavare och skola för övergripande utvecklingsfrågor. Rektorer ger information om nuläget för verksamheten. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna!

Varmt välkomna till Nyhemsskolans Öppet hus den 25/10 2017 kl. 18.00-20.00

Under kvällen får du möjlighet att träffa skolans lärare och elevhandledare, rektorer och elevhälsans team. Information från rektorer sker i matsalen kl. 18.15-18.45 samt kl. 19.00-19.30 –då med tolk på arabiska, somaliska och romani. Önskas tolk på annat språk tag kontakt med Josefine L på expeditionen tel. 0150-57319 alternativt per mail nyhemsskolan@katrineholm.se.

Med vänlig hälsning

Hanna Olsson & Emma Sandin

Rektorer på Nyhemsskolan  

Rektorsbrev höstterminen 2017

Skicka ett tips om sidan till någon