Ordningsregler

"Skolan är vår gemensamma arbetsplats. Vi har alla samma skyldighet att värna om en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi har alla samma rättighet till trygghet och arbetsro."

Skolan är en arbetsplats där både elever och personal omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för arbetslivet, ska därför självfallet också tillämpas i skolan. Hit hör i första hand ett gemensamt ansvar för att arbetsklimatet är gott. Alla som har Lindengymnasiet som arbetsplats ska respektera varandra och medverka till en positiv arbetsmiljö.

Här nedan kan du läsa reglerna i sin helhet:

2017/2018 Ordningsregler

2017/2018 Policy vid fusk

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*