Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning

Skollag, gymnasieförordning, läroplan, programmål och kursplaner tillsammans med andra kommunala styrdokument styr vår verksamhet och ligger till grund för Lindengymnasiets lokala systematiska kvalitetsarbete.

Lindengymnasiet använder ett verktyg som heter Qualis för att arbeta med kvalitetsarbete. Verktyget visar kvaliteten på verksamhetens arbete genom ledningens, medarbetarnas, elevernas och föräldrarnas perspektiv. Det ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden och fungerar som en vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Vi arbetar i två olika sorters processer, huvudprocesser och stödprocesser.
Huvudprocesser är kopplade till verksamhetens uppdrag:

 • Kunskaper och färdigheter
 • Trygghet och trivsel
 • Elevernas anvar för eget lärande
 • Arbetssätt och lärarroll
 • Delaktighet
 • Elevernas fritid och hälsa (för skolor som erbjuder boende/internat)

Stödprocesser stöttar verksamheter att uppfylla sitt uppdrag:

 • Organisation
 • Styrning och ledarskap
 • Kommunikation
 • Kompetens
 • Resursutnyttjande
 • Image

I högerspalten hittar du Lindengymnasiets kvalitetsredovisning för 2014 samt en sammanfattning. Eller så kan du bläddra i sammanfattningen direkt på din dator här.


 

 

 

 

 

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*