Handlingsplan mot hot och våld

Det är viktigt att vi på skolan är uppmärksamma på beteenden som inte är accepterade i samhället i övrigt. För att skapa en trygg arbetsmiljö för både elever och personal behöver vi med krafttag motverka förekomsten av beteenden som innebär fara för en annan person. Det är lika viktigt att vi agerar utan dröjsmål om någon blir utsatt för hot eller våld vilket innebär att ta hand om den utsatta och informera skolledningen.

2017/2018 Handlingsplan vid hot och våld

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*