Handlingsplan för kränkande behandling

Skolan främjar förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Vi bekämpar alla tendenser till trakasserier.   Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpf 94). Lindengymnasiets arbete mot diskriminiering och kränkande behandling består både av förebyggande insatser och riktade insatser vid misstanke om mobbning.

Kontaktpersoner

Bengt Lind
Rektor
Telefon: 0150-577 52 eller 0150-580 66 98
E-post: bengt.lind@katrineholm.se

Leila Ersrud
Kurator
Telefon: 0150-577 50 eller 070-409 48 84
E-post: leila.ersrud@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*