Studiestöd Smedjan

För elever i behov av studiestöd

Speciallärarna Ing-Marie Panzar och Kia Löfgren ansvarar för studiestödet på Smedjan.


Vi arbetar som speciallärare med inriktning mot Lindengymnasiets samtliga program. I vårt uppdrag ingår att stötta såväl elever som lärare. Målsättningen är att alla elever ska avsluta sina gymnasiestudier med ett gott självförtroende och minst godkänt betyg i samtliga kurser.

I Smedjan, sal N25, bedriver vi stödundervisning. Studiemiljön är lugn, där finns kompensatoriska hjälpmedel och eleverna får mer handledning/undervisning än i stor klass.

En del av våra arbetsuppgifter är:

  • Vi genomför pedagogiska utredningar/nivåbedömning av läs- och skrivförmåga.
  • Vi skriver och handleder arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av stöd. Vi arbetar med direkt pedagogiskt stöd för elever i behov av särskilt stöd.
  • Vi ingår i elevhälsoteamet.
  • Vi ger råd till all undervisande personal i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • Vi ger råd till elever och vårdnadshavare när det gäller studieplanering, studieteknik med mera. 
Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*