Ekonomiprogrammet 2014

Det första programmet som redovisade sina gymnasiearbeten på Lindengymnasiet var Ekonomiprogrammet. Elva olika arbeten presenterades proffsigt på biblioteket Ängeln inför klasskamrater, lärare och elever i årskurs två under måndagen den 5 maj.

Några av eleverna har arbetat i grupp, andra i par och en del elever har valt att arbeta med ett eget projekt. Åsikterna gick givetvis isär om vilket arbetssätt som var bäst. Några har haft stöd i att vara flera och kunnat "dra" varandra när det behövdes. Andra har trivts med att själva kunna styra hur och när arbetet skulle göras och hur det skulle läggas upp. Alla var dock ense om sak och det rådet gick tydligt fram till årskurs två: börja i tid, vänta inte med att sätta igång. Arbetet tar tid!

Adam och Ola under sin presentation

Adam och Olas arbeta hette "Vad är nyckeln till framgång inom egenföretagande". Grundligt har killarna intervjuat och undersökt fyra olika egenföretagare och kommit fram till vissa likheter. Företagen trycker på förberedelse innan start och att ha en produkt/tjänst som det finns en marknad för, som ligger i tiden. Kvalité är viktigt för att få ett gott rykte. Andra framgångsfaktorer är till exempel god kundkontakt och bra marknadsföring.

 Eleven Felix under sin presentation

Felix arbetade med "Religionens inflytande i den iranska respektive svenska rättsapparaten". Han har studerat två olika rättsfall och jämfört systemens uppbyggnad. Felix trycker på vikten att hitta ett ämne som man är intresserad av.

Efter varje presentation ställde lärare, en specifik opponeringsgrupp och övriga elever frågor. Alla arbeten skulle tydligt visa på en teoretisk koppling.

Emma-Louise

När Emma-Louise valde ämne till sitt arbete ville hon skriva om något aktuellt. Just då inträffade "Strykjärnsincidenten" på Lundsberg. Med ett juridiskt perspektiv tog hon sig an frågan varför de fick öppna internatet igen efter stängning.

Jennys arbete handlade om barncancerfonden

Jenny gjorde sitt gymnasiearbete om Barncancerfonden: dess historia, nuläge och användning av ekonomiska medel. Under arbetets gång hade Jenny ändrat en del åsikter om hur fonden förvaltar sina medel och fått veta hur viktig information samt råd och stöd till anhöriga är. Hon hade fått väldigt bra svar från fonden och berömmer fondens hemsida för bra information.

Just nailed it

UF-företaget Just Nailed it redovisade sin resa från start av det egna företaget till avslut som kommer att ske innan studenten. UF står för Ung Företagsamhet och elever får möjlighet att prova sina idéer under ett år i gymnasiet. De tar sin idé, gör en marknadsplan, gör upp ekonomiska planer och arbetar med sin tjänst eller produkt under ett år. De medverkar bland annat på mässor.

MissMusli

Ett annat UF-företag är Miss Müsli som redovisade sitt prisvinnande projekt.

I övrigt denna dag fick vi ta del av SWOT-analyser,  marknadsundersökningar och fältstudier med mera. Lärarna var mycket nöjda efter en hel dag med presentationer och opponeringsfrågor. Mycket bra jobbat alla elever! Vi hoppas att eleverna i årskurs två fått många bra tips och mycket inspiration från er.

Ett stort tack till bibliotekarien Lisa Harlin för allt stöd under dagen och för att vi fick vara i hörsalen Ängeln.

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*