Studiebidrag

Du får ditt studiebidrag kvartalet efter att du har fyllt 16 år. Studiebidraget är 1050 kronor i månaden och betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN) den sista bankdagen i månaden från och med september till och med juni.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett studiebidrag som prövas mot din och dina vårdnadshavares inkomst. Om er gemensamma inkomst understiger 124.999 kronor under 1 juli 2011-30 juni 2012 har du rätt att få extra tillägg. Extra tillägg ansöker du om skriftligen. Ansökningsblanketter finns hos skolans kurator. För att få studiebidrag och extra tillägg krävs att du studerar på heltid. Dessa bidrag betalas ut till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Studiemedel

Från och med höstterminen det året du fyller 20 år kan du finansiera dina studier med hjälp av studiemedel som innehåller dels bidrag och dels lån. Studiemedel ansöker du om via CSN:s webbplats. Länk hittar du till höger.

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*