Ledighet

Blankett för ansökan om ledighet hittar du här. Du kan också hämta en blankett på expeditionen.

Din mentor kan bevilja högst två dagar ledigt per termin. Längre ledighet beviljas av rektor efter yttrande av mentor.
Ledighet för semesterresor under terminstid beviljas restriktivt. 
Vid ledighet två veckor eller längre riskerar du att få ditt studiebidrag reducerat.

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information