Elevskåp

Varje elev disponerar ett skåp och ansvarar själv för att hänglås finns.

Syftet med låsbara elevskåp är inte att förse eleverna med privata utrymmen i skolan, utan skåpen är endast avsedda för förvaring av kläder, böcker och andra hjälpmedel som behövs för skolarbetet. Om du förvarar din lånedator i elevskåpet måste det vara låst för att uppfylla försäkringsvillkoren. 

Skolledningen har rätt att visitera skåpet om misstanke finns om förvaring av sprit, narkotika och dylikt. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*