Besöksrutiner

  • Besöket ska vara planerat och informerat i förväg.
  • Vid spontana besök tar expeditionspersonalen genast kontakt med ansvarig lärare om besök är möjligt vid denna tidpunkt.
  • En anmälan görs av besökaren på expeditionen och besökaren får en så kallad besöksbricka. 
  • För att undvika att delar av skolan blir ”väntsal” för besökare, ska besökaren ha som mål att delta i lektioner eller göra studiebesök i lokalerna.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*