Arbetsplatsen

Lindengymnasiets skylt

Lindengymnasiet ska vara en arbetsplats där det råder trygghet och trivsel. Vi strävar efter att alla elever ska få goda förutsättningar att få ett jobb eller fortsätta studera vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Lärarna ingår i programanknutna arbetslag som arbetar för ökad samverkan mellan olika ämnen inom programmet.

Skicka ett tips om sidan till någon