Om skolan

Elever på Lindengymnasiet

Lindengymnasiet är en skola i Katrineholm med höga ambitioner där du får möjligheter att påverka dina studier. Skolan kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Idag studerar cirka 310 elever på skolan, på programmen:

* Ekonomiprogrammet
* Handels- och administrationsprogrammet
* Hotell- och turismprogrammet
* Restaurang och livsmedelsprogrammet
* VVS- och fastighetsprogrammet

Oavsett vilket program och vilken inriktning du väljer har vi ambitionen att du ska få möjlighet att lära dig en massa saker, samtidigt som du utvecklas som person. Det handlar om grundkunskaper i olika ämnen, möjlighet att använda kunskaperna och framför allt förmågan att lära nytt. Det är du som har möjligheterna. Vi kommer göra allt vi kan för att du ska utnyttja möjligheterna för att lyckas med dina studier.

På Lindengymnasiet arbetar vi aktivt med så kallade UF-företag. Företag inom Ung företagsamhet som du har möjlighet att driva på prov under din gymnasietid. Vi blev Årets UF-skola i Sörmland läsåret 2014/2015 samt 2015/2016!

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och du måste själv ta ansvar för planeringen av ditt skolarbete men också av din fritid. Du kommer stundtals säkert att uppleva studierna som arbetsamma och att din fritid minskar. Vi tror däremot att du kommer att uppleva skolarbetet som stimulerande, utvecklande och roligt, om du ger studierna tillräckligt med tid och använder de möjligheter som ges.

En förutsättning för lärandet är ett bra arbetsklimat där elever och personal tillsammans skapar en trivsam stämning där ingen är anonym eller känner sig bortglömd. Ett viktigt led i denna strävan är att du får ansvar och inflytande. Det är viktigt att du tar ställning i olika frågor och gör din röst hörd.

Vi som arbetar på skolan kommer att göra vårt bästa för att du ska få en bra gymnasieperiod. Vi vill att du ska lämna Lindengymnasiet med bra kunskaper, stärkt självförtroende och med en ökad lust att lära. Våra ledord är: Lärande, intresse, närhet, drömmar, engagemang och nyfikenhet.

Lycka till!

Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt