Frånvaroanmälan

Så här gör du frånvaroanmälan:

  1. Frånvaroanmälan sker genom att logga in på www.lärknuten.se. Anmälan måste ske före dagens första lektion. Du kan ange hela dagen eller del av dag. Du kan endast anmäla aktuell dag, inte framåt i tiden eller bakåt i tiden.
    För att anmäla frånvaro går du till ditt barns schema. Schemat når du från startsidan och boxen Mina barn genom att klicka på länken Gå till schemat. Under den aktuella dagen klickar du på Anmäl frånvaro.

Skolan tillämpar följande rutiner för anmälan av frånvaro:

För omyndig elev är det endast vårdnadshavare som kan anmäla frånvaro.

  1. Anmäld frånvaro avser endast sjukfrånvaro. För annan ledighet finns möjlighet att söka ledighet.
  2. Vid upprepad frånvaro har skolan möjlighet att kräva läkarintyg på anmäld frånvaro (jämförbart med regler i arbetslivet i övrigt). Vid avsaknad av sådana i förekommande fall, rapporterar skolan frånvaron som ogiltig till CSN.
  3. Frånvaro skall anmälas innan första lektionstillfället per dag.
  4. Rätten att anmäla frånvaro själv för eleven sker i samband med 18 årsdagen.
  5. Punkterna 2-4 gäller även för myndig elev.

Om du blir sjuk under skoldagen, anmäler du det i första hand till din mentor eller undervisande lärare. I andra hand meddelar du expeditionen.

För elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Hotell- och turismprogrammet (HT) gäller följande tillägg:

Tilläggsrutiner för elever på Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet:

För elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och Hotell- och turismprogrammet (HT) gäller dessutom att anmälan om frånvaro skall kompletteras med ett meddelande på telefonnummer 0150-571 35 mellan klockan 6.30-8.30.

Denna anmälan kan göras av eleven själv (även omyndig). Men observera att detta inte är en formell anmälan om frånvaro. För att anmälan om frånvaro skall kunna hanteras som giltigt anmäld, måste den alltid ske via de rutiner som gäller för skolan i övrigt (anmälan via www.lärknuten.se).

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*