Klassråd

Klassrådet består av mentor och klassens elever. Mentorerna ansvarar för att klassråd hålls regelbundet under terminen. Protokoll lämnas till expeditionen.

Ärenden på klassråd kan vara rapporter från elevråd, skolkonferens, pedagogisk planering, samplanering mellan olika ämnen, val av ordningsmän, trivselfrågor, synpunkter på miljön, gemensamma aktiviteter och mycket annat.

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*