26 april 2017

Diplomerade gymnasieekonomer

Lindengymnasiet har fortsatt förtroende att utbilda diplomerade gymnasieekonomer enligt

 

Lena Elfvingsson

Verksamhetschef

Certifierat i Sverige AB - CESAB

 

”Skolbesök och dokumentation visar på en mycket väl fungerande utbildning. Certifieringsorganet noterar att recertifieringsansökan håller en mycket god kvalitet, strukturerad och med tydliga exempel.  Skolan har också ett mycket strukturerat kvalitetsarbete och är måna om att elevernas röster blir hörda.”

 

Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*