25 augusti 2015

Lindengymnasiet - en "Förstklassig skola"

Elev vid anläggning

VVS-branschens yrkesnämnd  kvalitetssäkrar alla vuxenutbildningar som utbildar inom VVS. När det gäller gymnasieutbildningar så får skolorna ansöka om att bli en så kallad "Förstklassig skola". Kvalitetssäkringen innebär att branschen vet att skolans elever har fått de bästa förutsättningar för att bli bra hantverkare. Följande undersöks årligen och bedöms innan loga och diplom eventuellt delas ut:

 • Innehållet i utbildningen – koll att skolan följer de ämnes- och kursplaner som finns och att eleverna får utbildning i de kurser som är krav för att få göra branschprovet i slutet av lärlingstiden.
 • APL – Arbetsplatsförlagt lärande, praktik, är en viktig del av utbildning och den ska självklart vara riktad mot den utgång som eleven valt. En elev som går VVS-utbildningen ska inte ha APL på en restaurang eller liknande.
 • Lärarna och klasserna– För att utbildningen ska blir bra är det viktigt att lärarna vet vad de talar om. Förstklassiga skolor ska ha lärare som antingen har branschcertifikat eller lärarbehörighet, helst ska de ha båda.
 • Lokaler – Lokalerna ska passa för utbildningen. Svetsbås och arbetsbänkar ska finnas i tillräcklig utsträckning och alla lokaler ska uppfylla de krav som Skolverket och Arbetsmiljöverket har.
 • Verktyg och material – Verktygen som används ska vara moderna och finnas i tillräcklig utsträckning. Detsamma gäller materialet, det ska finnas tillräckligt med material och det ska vara varierat så eleverna får prova det material som de kommer att arbeta med på företagen.
 • Vad tycker eleverna Vad skolan tycker att de erbjuder stämmer kanske inte alltid överens med vad eleverna tycker att de får. Därför frågar VVSYN vad eleverna som har gått igenom utbildningen  tycker om sin utbildning. Får de tillräckligt med praktiska övningar? Får de hjälp av lärarna? Är de nöjda med utbildningen? Elevernas svar på enkäten jämförs med skolans ansökan för att se att de stämmer överens.
 • (http://vvsyn.se/hitta-utbildning/forstklassig/ 2015-08-25)

  Stolta kan vi berätta att åter igen har VVS-branschens yrkesnämnd funnit att Lindengymnasiet är en "Förstklassig skola". Rektor Bengt Lind ser ett ökande söktryck till utbildningen. Till årets gymnasiestart har skolan antagit fler elever än någonsin. "Jag tolkar det som att våra elever anser att vi möter deras önskemål om att få en utbildning med kvalité och samtidigt ger dem en stimulerande utmaning", säger han.

  Förstklassigs skolas logotyp

   

  Här kan du se en film om vad begreppet "Förstklassig skola" står för.

  Lindengymnasiet
  Postadress: 641 80 Katrineholm
  Telefon: 0150-577 01
  Växel: 0150-570 00
  Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
  * = Obligatorisk uppgift
  *