23 oktober 2015

Att plugga som lärling

Natalie Mulder går sitt tredje år på Lindengymnasiet. Hon läser Handels- och administrationsprogrammet som lärling.

Att vara lärling innebär att du tar mycket eget ansvar för ditt lärande. Under första året, på höstterminen, läser du på skolan med din klass. På vårterminen är du ute en dag i veckan på en arbetsplats. Under år två och tre arbetar du tre dagar i veckan och är två dagar i skolan.
”Lärlingsutbildningen har samma mål och kunskapskrav som utbildningen som bedrivs på en skola. Den leder även till samma yrkesexamen från gymnasieskolan. På en lärlingsutbildning är minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.”
( Skolverkets broschyr ”Kort om gymnasieskolan”
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2954 2015-10-22)

Natalie på Coop i Vingåker
Natalie i kassan på Coop

Natalie har sin lärlingsplats på Coop Konsum i Vingåker. Där trivs hon jättebra. Hon läser inriktning ”Butikssäljare” och arbetar klockan 8-16 tre dagar i veckan. Hon tycker att det är till stor hjälp att få in en fot i arbetslivet redan under gymnasiet. ”Det roligaste är att man får lära sig något nytt varje vecka och att det alltid finns något att göra”, säger Natalie. Hon får bland annat plocka upp varor, beställa varor, arbeta i kassan och baka. Att arbeta i ett serviceyrke kan ibland ställa stora krav på att kunna hantera olika situationer. Natalie säger att man lär sig och att de allra flesta bara är så rara och glada. ”Serviceyrket är verkligen något för mig för jag älskar att prata med människor och att kunna hjälpa till”, säger hon.

Natalie tycker att lärlingsutbildningen passar dem som hellre vill arbeta än att sitta i en skolbänk. Själv kände hon sig lätt rastlös och var skoltrött när det var dags att välja till gymnasiet. Nu längtar hon till skolan och tycker att de två skoldagarna är väldigt roliga. Programmet rekommenderas av Natalie och att läsa som lärling ser hon nästan bara fördelar med. Till det negativa hör att hon bara får träffa sin klass två dagar i veckan. Social som hon är så tycker hon att det är lite för lite. Omställningen från jobb till skola till jobb kan även den vara tuff ibland men man vänjer sig, tycker Natalie. ”Jag är som en Duracell-kanin och gillar att hålla igång så jag anpassar mig”, säger hon. Det är förstås viktigt att trivas på sin arbetsplats och det säger Natalie att hon har gjort från dag ett. Lärarna på programmet hjälper givetvis till om det skulle vara något problem.

Handels- och administrationsprogrammet öppnar många vägar i framtiden. Den som vill kan läsa ämnen under gymnasietiden för att få högskolebehörighet. Eller så tar du din yrkesexamen och kan börja arbeta direkt. Yrkeshögskolan har en mängd olika utbildningar att gå vidare till efter avslutat gymnasium med. Många stora butikskedjor arbetar med interna utbildningar och karriär inom handel kan se ut på många olika sätt. Du kan läsa mer på www.karriarihandeln.se. Läs mer om lärlingsutbildning på www.utbildningsinfo.se eller prata med din Studie- och yrkesvägledare.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*