Språkutveckling

språk

Kulturskolan arbetar med språkutveckling. Vår utgångspunkt är "det vidgade språkbegreppet" som bl.a. innebär att alla har många olika språk, i betydelsen "meningsskapande" och "kommunikation". Alla barn behöver få arbeta med sina olika språk, få uttrycka sig, känna glädjen till språk, att få känna att "jag har något att berätta".

En av Kulturskolans lärare, Liselott Karlsson-Selén, har ett särskilt uppdrag inom förvaltningen att bidra till språkutveckling med estetisk inriktning. Liselott kan gå in i kortare eller längre perioder av gemensamt utvecklingsarbete, handledning, fortbildning eller arbete i barngrupp.
En idé kan vara att Liselott kommer till en förskola, ett arbetslag eller någon annan grupp av lärare för ett antal tillfällen med övningar, uppföljning och handledning.

Kontakt: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturskolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-573 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturskolan
* = Obligatorisk uppgift
*