Skolturné

Skolturné
Alla lärare på Kulturskolan åker på turné till alla lågstadieskolor i kommunen. Vi ger en musikteaterföreställning som ska underhålla och ge eleverna inspiration att själva söka till Kulturskolan eller på annat sätt vilja uttrycka sig med estetiska medel.

Skicka ett tips om sidan till någon